משפטי

מתי נדרש לאימות חתימת נוטריון?

אימות חתימה על ידי נוטריון נדרש כאשר במסמך חשוב ומכריע יש להבהיר כי החותם על אותו מסמך הוא אכן האדם המדובר. המקרים בהם נדרש אימות חתימה פוגשים אותנו בצמתים המכריעים של חיינו, ברגעי קבלת החלטות חשובות וכאשר אנו מבקשים להעביר את מצבנו המשפטי או מצבם המשפטי של היקרים לנו מנקודה אחת לרעותה. נדגים מהם אותם מקרים.

הסכם מתן משכנתא בין הבנק ללווה

כאשר לווה, כלומר צרכן דירות, מלווה כסף מהבנק באמצעות משכנתא, בתקופת החזר החוב הבית אינו שלו אלא משועבד לבנק. הבנק מעוניין באישור אימות חתימה של נוטריון שיש אישור של הלווה שהבית ישועבד לבנק במהלך התקופה הזו, אחרת במקרה של אי החזר חוב, הוא יוכל לטעון כי הוא לא נתן אישור שכזה. כאשר אתם רוכשים דירה גדרך משכנתא, לא די בחתימת ידכם ובחתימת פקיד הבנק. נוטריון צריך לאשר כי אלו אכן החותמים.

כתיבה וניסוח של צוואה

אם יש לכם ילדים ואתם שוקדים על הצוואה שלהם, ידוע לכם כי היא תיפתח רק לאחר פטירתכם. הילדים יצטרכו להראות כי לא מדובר בעוד מסמך מני רבים אלא בכזה שאתם חתמתם עליו, כלומר נוטריון אימת שזו חתימתכם. לכן, בתום כתיבת צוואה יש להציגה לנוטריון לא רק על מנת שיעבור על תוכנה, אלא גם שיאמת כי זו חתימתכם ויטביע את חותמתו וחתימתו כי יש אישור שמדובר בחתימות אלה.

ניסוח הסכם ממון

"חכם לא נכנס לצרות שפיקח יודע איך לצאת מהן" אמרו חכמים מאיתנו, וכשזה מגיע לנישואין בישראל, גם הזוגות השלווים ביותר עלולים להפוך להיות רוויי מתחים ולרצות לסיים את החבילה. בדיוק בגלל ימים כאלה, זוגות רבים מבינים את ההשלכות ומנסחים עכשיו, ברגעים הטובים שלהם, הסכם ממון ידוע מראש שדן בחלוקת הרכוש ובהיפרדות, אם תתרחש. הסכם שכזה מצריך אימות חתימה של נוטריון שבני הזוג הם אלה שחתמו עליו.

אימות חיבורים ומסמכים מתורגמים ומשוכפלים

במידה ונטענה טענה שמסמך מקורי, שנכתב או הודפס, הוא תעתיק של מסמך אחר, ואפילו אם המסמך צולם במכונת צילום, ורק העותק הזה הוא שישנו, נוטריון יצטרך לאשר כי מדובר על מסמך נאמן למקור. הדבר נכון גם למקרה בו מסמך מתורגם לשפה אחרת שאינה שפת המקור. במקרים אלה נדרש אימות תוכן של המסמך ואם יש בו חותמים, גם אימות חתימה שלהם שאלו אותם אנשים כמו מהמסמך המקורי.

עלות אימות חתימה נוטריונית

אם מדובר רק באימות של נוטריון בו נדרש להצהיר כי חתימה מסוימת היא חתימתו של פלוני או אלמוני, התהליך עולה 167 ₪ לחתימה בודדת ועוד 66 ₪ לכל חתימה אחרת. אימות העתק של מסמך יעלה 66 ₪ ו- 5 ₪ לכל עמוד נוסף. אישור נכונות של תרגום יעלה 211 ₪ עבור 100 מילים ראשונות, 167 ₪ עבור כל 100 מילים עד 1,000 מילים, ומעל 1,000 מילים, 80 ₪ לכל מאה מילים. אימות הסכם ממון בין בני זוג יעלה 371 ₪ ואימות חתימה של צוואה יעלה 243 ₪ עבור החותם הראשון ו- 124 ₪ לכל חותם אחר.

אולי גם תאהב