פיננסי

מדרגות מס הכנסה – כל המידע שרלוונטי לדעת

כל אדם שכיר, נדרש לשלם מס על ההכנסות שלו. המס ישולם בהתאם לגובה מדרגות מס הכנסה שנקבע בשנה בה הופקה ההכנסה. המס עצמו מחושב במונחים שנתיים. מה שכן, הוא מנוכה מדי חודש מהשכר של העובד. בכתבה הבאה, נסביר מהן מדרגות מס לשכירים, איך הן מחושבות וכמו כן נציג מידע רלוונטי נוסף.

מהן מדרגות מס הכנסה?

בישראל, שיטת המיסוי הנהוגה היא השיטה הפרוגרסיבית. הכוונה היא שככל שאדם מרוויח יותר כסף, כך הוא גם ישלם מס גבוה יותר על ההכנסה שלו. למעשה, מדרגות מס הכנסה הן שכבות של הכנסה. על כל שכבה כזאת, יש לשלם מס שיהיה גבוה יותר. המס שיש על ההכנסה הוא לאחר פטורים, קיזוזים וניכויים שהותרו.

אוכלוסיית יעד – על מי מוטל מס הכנסה?

להלן הפרטים:

-כל תושב במדינת ישראל שיש לו הכנסה שהופקה מחוץ לישראל או בתוך ישראל.

-כל אדם יחיד שהינו תושב חוץ ויש לו הכנסה שהופקה בישראל.

כמה מילים על גובה מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה יחושבו על פי המקורות הבאים:

-הכנסה שאינה מיגיעה אישית.

-הכנסה מיגיעה אישית.

כמה מילים על הכנסה מיגיעה אישית

מדובר על כל הכנסה שהתקבלה כתוצאה מעבודה או ממאמץ. מה הכוונה? מדובר על הכנסה מעסק או משלח יד, הכנסה מעבודה, קצבה ממעביד קודם, קצבת פנסיה מקופת גמל, קצבת שאירים, קצבת אובדן כושר עבודה, מענק פיצויי פיטורים, מענק פרישה ועוד. להלן שיעורי המס:

-הכנסה חודשית עד 6790 שקלים, שיעור המס יהיה 10 אחוזים.

-הכנסה חודשית 6791 ועד 9730 שקלים, שיעור המס יהיה 14 אחוזים.

-הכנסה חודשית 9731 ועד 15620 שקלים, שיעור המס יהיה 20 אחוזים.

-הכנסה חודשית 15,621 ועד 21710 שקלים, שיעור המס יהיה 31 אחוזים.

-הכנסה חודשית 21711 ועד 45180, שיעור המס יהיה 35 אחוזים.

-הכנסה חודשית 45181 שקלים ומעלה, שיעור המס יהיה 47 אחוזים.

כמה מילים על מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית

מדובר על כל ההכנסות שאינן מיגיעה אישית. לדוגמה, דמי שכירות על דירת מגורים.

להלן שיעורי המס:

-הכנסה חודשית עד 21710 שקלים, שיעור המס יהיה 31 אחוזים.

-הכנסה חודשית 21711 עד 45180 שקלים, שיעור המס יהיה 35 אחוזים.

-הכנסה חודשית 45181 שקלים, שיעור המס יהיה 47 אחוזים.

מידע נוסף שכדאי לדעת

להלן המידע:

-כל שנה, יש עדכון במדרגות מס הכנסה. העדכון הוא בהתאם לשינויים שיש במדד המחירים לצרכן.

-במידה ושולם יותר מס ממה שחייב, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה.

-במידה ועובדים במספר עבודות או מקבלים הכנסה ממספר מקורות, יש לבצע תיאום מס הכנסה.

-מה שיכול להפחית את גובה המס שישולם הם נקודות זיכוי ממס הכנסה וזיכוי על הפרשות לפנסיה.

אולי גם תאהב